Μία μόλις ημέρα πριν από την αποχώρησή του από το «τιμόνι» της Κεντρικής Τράπεζας ο Αθανάσιος Ορφανίδης έδωσε στη δημοσιότητα την γραπτή προειδοποίηση του στις τράπεζες για τα ελληνικά ομόλογα.

Σύμφωνα με την Stockwatch η επιστολή φέρει ημερομηνία 1 Μαρτίου 2010 και στάλθηκε μετά που οι τράπεζες προχώρησαν σε σημαντικές αγορές ομολόγων.

Παραλήπτες ήταν η Τράπεζα Κύπρου, η Marfin Λαϊκή, η Ελληνική Τράπεζα, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, υπογράμμιζε ότι «η έκθεση των τραπεζών σε κυβερνητικά ομόλογα ήταν σημαντική».

Υποδείκνυε ότι η πρόσφατη σημαντική αύξηση των περιθωρίων των ομολόγων και ιδιαίτερα των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, επηρεάζει αρνητικά το ύψος των διαθέσιμων εποπτικών κεφαλαίων της τράπεζας καθώς και το κόστος ρευστότητας που μπορεί να αντληθεί με τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων ομολόγων ως εξασφάλιση.

Η Κεντρική Τράπεζα ζήτησε από τις τράπεζες να την ενημερώσουν για τη στρατηγική που ακολουθούν σε σχέση με τα ομόλογα καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις τοποθετήσεις σε ομόλογα.

Ο κ. Ορφανίδης δεν αναφέρει στην ενημέρωση του προς τη βουλή τι έκαναν οι τράπεζες μετά την επιστολή από το τμήμα εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας, ούτε αναφέρει τι έκανε η ΚΤ για να περιορίσει τους κινδύνους που θεωρούσε η εποπτική αρχή ότι αντιμετώπιζαν οι τράπεζες.