Με μειωμένη τιμή πώλησης στα 60 εκατ. λέβα (περίπου 30 εκατ. ευρώ) από 68 εκατ. λέβα τον Φεβρουάριο του 2012, η Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων της Βουλγαρίας προχώρησε στην προκήρυξη δεύτερου διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση της εργοληπτικής εταιρείας Technoexportstroy.
 Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων.
 Σημειώνεται ότι κατά τον πρώτο διαγωνισμό για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Technoexportstroy δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους επενδυτές.
 Τέσσερις εταιρείες απέκτησαν τα τεύχη του (πρώτου) διαγωνισμού σύμφωνα με την Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων της Βουλγαρίας, ωστόσο καμία δεν κατέθεσε προσφορά.
 Η Technoexportstroy ιδρύθηκε το 1964 και έχει πτυχίο πρώτης τάξης. Η δραστηριοποίησή της περιλαμβάνει ένα «χαρτοφυλάκιο» είκοσι χωρών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.