Κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η Intrasoft International, επιλέχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency) ως η πρώτη ανάδοχος σε κλιμακωτή σύμβαση-πλαίσιο, με πιθανή εκτιμώμενη αξία 55 εκατ. ευρώ, για την παροχή πόρων βάσει χρόνου και υλικών για online συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρικής Intracom, η συμμετοχή της Intrasoft International υπολογίζεται στα 22 εκατ. ευρώ (40% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινοπραξίας). Μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας συγκαταλέγονται οι TRASYS, Steria Benelux SA/NV και Fujitsu Technology Solutions NV. Η σύμβαση αυτή -μέγιστης διάρκειας τεσσάρων ετών- αποδεικνύει για ακόμα μία φορά τη δυνατή ευρωπαϊκή εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα της Intrasoft International στην ανάληψη και υλοποίηση καθοριστικής σημασίας έργων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα ενδυνάμωσης την Ευρωπαϊκή της παρουσία, καθώς και τη διεθνή επέκταση της δραστηριότητάς της.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων -με έδρα στο Λονδίνο- είναι υπεύθυνος για την επιστημονική αξιολόγηση των φαρμάκων που αναπτύσσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες και προορίζονται για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εργασίες που αφορούν στην Intrasoft International  βρίσκονται στο Τμήμα 1 (Lot 1) και περιλαμβάνουν την παροχή πόρων βάσει χρόνου και υλικών για online συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών. Οι πόροι αυτοί θα συνεισφέρουν άμεσα σε επίπεδο τεχνογνωσίας στον σχεδιασμό, κατασκευή, υλοποίηση και συντήρηση εφαρμογών καθοριστικής σημασίας που αναπτύσσονται εντός του οργανισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intrasoft International, κ. Αθανάσιος Κωτσής δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την τελευταία ανάθεση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, κάτι που επιβεβαιώνει την εξέχουσα θέση μας στην αγορά της τεχνολογίας των πληροφοριών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία μας με τον Ευρωπαϊκό αυτόν οργανισμό με έδρα το Λονδίνο ενδυναμώνει τη διεθνή δραστηριότητά μας και ενισχύει την παρουσία της εταιρίας μας σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές πρωτεύουσες στον κόσμο.»