Υποχώρησαν κατά 8,1% οι εξαγωγές της Βουλγαρίας προς τις χώρες της ΕΕ το πρώτο δίμηνο του 2012 και η αξία τους ανήλθε στα 3,3 δισ. λέβα (περίπου 1,6 δισ. ευρώ). 


Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, η ΕΕ απορροφά το 66% του συνόλου των εξαγωγών της Βουλγαρίας. 


Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2012 σημειώθηκε πτώση κατά 11,9 % της ροής των βουλγαρικών εμπορευμάτων προς τις πέντε χώρες της ΕΕ, όπου καταλήγουν τα 2/3 των εξαγωγών της Βουλγαρίας.


Συγκεκριμένα, οι βουλγαρικές εξαγωγές προς την Ελλάδα συρρικνώθηκαν κατά 17,3 % το α' δίμηνο του 2012.


Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας προς τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 7,9% και προς τη Ρουμανία κατά 23%. 


Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 7,9% και προς τη Γαλλία κατά 12,6%.