Αύξηση κατά 42% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της τράπεζας Eurobank EFG από τις εργασίες στην Κύπρο και ανήλθαν στα 43,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2012 από 30,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Το σύνολο ενεργητικού ενισχύθηκε στα 3,08 δισ. ευρώ από 2,84 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα δάνεια ανήλθαν στα 1,24 δισ. ευρώ από 821 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές καταθέσεις της Τράπεζας αυξήθηκαν στα 2,70 δισ. ευρώ από 2,36 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2011, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 27,42% από 15,65%.

Αύξηση κατέγραψε και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ο οποίος ανήλθε στο 45,8% από 34,7% το α΄ τρίμηνο του 2011, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα υποχώρησε στο 24,3%  από 30,9%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, η ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών, ειδικά στην τρέχουσα δυσμενή συγκυρία, είναι το αποτέλεσμα της συνεπούς υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την ευελιξία της να προσαρμόζει τις πολιτικές της και τις πρωτοβουλίες της  με βάση τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες των πελατών και τις συνθήκες της αγοράς.

Όπως αναφέρει, από την αρχή της λειτουργίας της, η Eurobank EFG Κϋπρου έχει εστιάσει την επιχειρηματική στρατηγική της  στην παροχή ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την πληρέστερη και την πλέον αξιόπιστη ικανοποίηση των χρηματοοικονομικών αναγκών των πελατών της σε μεσοπρόθεσμη βάση, τη διαρκή ενίσχυση της σχέσης μαζί τους και την εδραίωση του ρόλου και της θέσης της στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και των διεθνών δραστηριοτήτων.

Η στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί η Τράπεζα εστιάζει σε συγκεκριμένους βασικούς πυλώνες:  

•    Ταχύτατη ανάπτυξη στους τομείς των Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Περιουσίας, της Εξυπηρέτησης Διεθνών Εταιρειών, των Κεφαλαιαγορών και της Επενδυτικής Τραπεζικής.

•    Πελατοκεντρικός χαρακτήρας στην οργάνωση και στην ανάπτυξη της Τράπεζας και των εργασιών με δημιουργία διαχρονικών ισχυρών σχέσεων με  τους  πελάτες.
•    Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών.
•    Ανταγωνιστική βάση κόστους που επιτρέπει την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών με ανταγωνιστική τιμολόγηση και ποιότητα (Δείκτης κόστους προς έσοδα 24,3% το 2011).
•    Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και υγιέστατο ισολογισμό (Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 27,42% το 2011)
•    Υπερεπάρκεια ρευστότητας (Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις 45,8% το 2011).
•    Σταθερή χρηματοδότηση της οικονομίας και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
•    Επιλογή και διατήρηση έμπειρου, αφοσιωμένου και ικανού στελεχιακού δυναμικού