Κέρδη μετά φόρων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,5%, εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2012 η Πλαίσιο Computers.

 

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιτυχία στηρίχθηκε, αφενός στην ενίσχυση των  brands Turbo-X,  Q connect, @work και  sentio που επιτρέπουν στην εταιρεία την εξάλειψη των ενδιαμέσων και αφετέρου στο ότι συνεχίζει να αποτελεί στρατηγική επιλογή των προμηθευτών  της.


Η μείωση των εξόδων κατά  4,9% σε συνδυασμό με την ενίσχυση του περιθωρίου Μ.Κ. εξασφάλισαν την κερδοφορία. Σημειώνεται, επίσης, ότι αυτή η μείωση των εξόδων επετεύχθη χωρίς περικοπές μισθών και ωρών εργασίας των εργαζομένων.


Ο Όμιλος Πλαίσιο βελτίωσε περαιτέρω την ήδη υγιή χρηματοοικονομική του διάρθρωση, μειώνοντας τόσο τα αποθέματα του (κατά  9,4 εκατ. ευρώ), όσο και τις απαιτήσεις  του (κατά  2,2 εκατ. ευρώ), και αυξάνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα (κατά 4,4 εκατ. ευρώ)  στα 39,6 εκατ. ευρώ. 

 

Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πολιτική, η Πλαίσιο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, ξεκίνησε τη λειτουργία ενός νέου καταστήματος, συνολικής επένδυσης δύο εκατομμυρίων ευρώ. Το κατάστημα, έκτασης 1.700 τ.μ., στεγάζεται σε ιστορικό κτίριο του 1908 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.