Υψηλό προνομιακό επιτόκιο 5% από το πρώτο ευρώ έως τα 3.000 ευρώ, προσφέρει ο τρεχούμενος λογαριασμός ΤΤ Μισθοδοσία Plus του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Προσφέρεται σε εργαζόμενους αλλά και συνταξιούχους που λαμβάνουν το μισθό ή τη σύνταξή τους μέσω του συστήματος DIASPAY.

Για το άνοιγμα του λογαριασμού «ΤΤ Μισθοδοσία Plus» δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό κατάθεσης, ενώ δωρεάν παρέχονται το πρώτο μπλοκ επιταγών, η χρεωστική κάρτα TT Visa Electron, η χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής TT e-bank, καθώς και οι πάγιες εντολές για την αυτόματη εξόφληση λογαριασμών (π.χ. ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας και άλλων). Επιπλέον προσφέρεται έκπτωση 50% στα έξοδα των εμβασμάτων.

Πιστωτική κάρτα POSTCREDIT TT VISA χωρίς συνδρομή για πάντα μπορεί να χορηγηθεί στους κατόχους του ΤΤ Μισθοδοσία Plus, αρκεί η αποπληρωμή της να γίνεται με πάγια εντολή αυτόματης εξόφλησης, μέσω του λογαριασμού μισθοδοσίας.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα  υπερανάληψης με προνομιακό επιτόκιο, το ανώτατο ποσό της οποίας ανέρχεται σε αυτό  ενός καθαρού μισθού ή σύνταξης με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.