Υποχώρησε κατά 8,5% ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Μαρτίου 2012, σε σύγκριση με τον Δείκτη του Μαρτίου 2011, έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2011, παρουσίασε πτώση 7,6%, έναντι μείωσης 5,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
 

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 8,5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:
 

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 7,9%.
 

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
 

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 8,8%.
 

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: τροφίμων, ποτών, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμένων μέσων, χημικών προϊόντων, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων και επίπλων.
 

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 8,9%.
 

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,5%.