Μεγάλη υποχώρηση κατέγραψε τον Απρίλιο ο δείκτης Northern Greece Business Index 500 (NGBI-500) σε 500 επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας ο οποίος διαμορφώθηκε στις -47 μονάδες, έναντι -41 τον Μάρτιο του 2012, με τις επιχειρήσεις να κρίνουν μόλις σε ποσοστό 2% ότι η κατάσταση τους είναι καλή. Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο από τον Οκτώβριο του 2009, όταν ξεκίνησαν οι μετρήσεις του δείκτη NGBI 500.

Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι η κατάστασή τους είναι κακή παρέμεινε στο 61%, ενώ όσον αφορά στις προοπτικές, υπάρχει κάποια θετική ένδειξη, καθώς συρρικνώθηκαν στο 47% -έναντι 49% τον Μάρτιο- οι επιχειρήσεις, που εκτίμησαν ότι η κατάστασή τους θα είναι χειρότερη για το επόμενο εξάμηνο. Στασιμότητα προέβλεψε το 42% (32% τον Μάρτιο) και βελτίωση μόλις το 11%.

Σταθερά υψηλή και μάλιστα αυξημένη ήταν και τον Απρίλιο η πρόθεση απολύσεων, προσεγγίζοντας το 32%, έναντι 30% τον Μάρτιο του 2012, ενώ παρέμεινε ισχνή και μόλις στο 2%  η πιθανότητα για προσλήψεις. Ωστόσο η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα το 66%, έναντι 63% τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε ότι επιλέγει να διατηρήσει αμετάβλητο τον αριθμό του προσωπικού του.

Τέλος, όσον αφορά στο ερώτημα για τον τζίρο της επιχείρησης, οι απαντήσεις τον φετινό Απρίλιο καταδεικνύουν διεύρυνση του αριθμού των επιχειρήσεων, που επισήμαναν πως παρέμεινε ο ίδιος (29%, έναντι 18% τον Μάρτιο). Αύξηση πωλήσεων αποτυπώθηκε στις απαντήσεις μόλις του 14%(11% το αντίστοιχο ποσοστό τον Μάρτιο του 2012) των επιχειρήσεων.