Πρόθυμη να αποδεχτεί υψηλότερο πληθωρισμό στη Γερμανία σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης είναι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας (Bundesbank), σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. 


Όπως αναφέρει η Τράπεζα στην έκθεσή της, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποκατασταθεί η οικονομική ισορροπία στην Ευρωζώνη, ενας υψηλότερος πληθωρισμός της Γερμανίας θα ήταν τμήμα μιας φυσιολογικής διαδικασίας, καθώς οι χώρες που βρίσκονται σε κρίση θα εξέρχονταν από την ύφεση. 

 

«Η Γερμανία θα μπορούσε να έχει στο μέλλον έναν πληθωρισμό κάπως υψηλότερο από τον μέσο όρο στην ΟΝΕ, αν και η νομισματική πολιτική θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός συνολικά στην ΟΝΕ είναι συνεπής με τον στόχο της σταθερότητας των τιμών», επισημαίνεται στην έκθεση.


Σήμερα, ο πληθωρισμός στη Γερμανία ανέρχεται σε 2,2% και είναι χαμηλότερος από τον μέσο πληθωρισμό της Ευρωζώνης που είναι 2,6%. 


Η προθυμία της Bundesbank, η οποία έως τώρα θεωρούσε χαλαρή τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), να δεχθεί υψηλότερο πληθωρισμό, καταδεικνύει μία ευελιξία της Γερμανίας για την αντιμετώπιση της κρίσης.