Μια έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα προκαλούσε περισσότερες δυσκολίες, καθώς θα ήταν περίπλοκη και δαπανηρή, τόνισε η υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας, Μαρία Φέκτερ

 

Η ίδια θεωρεί πως η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ «δεν έχει κανένα νόημα», αφού και μετά την έξοδο θα έπρεπε να ληφθούν τα ίδια μέτρα με σήμερα. 

 

Η κ. Φέκτερ υπογράμμισε πως η τήρηση των δεσμεύσεων της Ελλάδας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βοήθεια, ενώ πρόσθεσε πως με την εκπλήρωση των δεσμεύσεων, μεσοπρόθεσμα θα υπάρξει ανάπτυξη.