Το ποσό των 2,15 εκατ. ευρώ έλαβε ως αποζημίωση η τεχνική εταιρεία Μπάμπης Βωβός από την Media Markt μετά την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του καταστήματός της στο Π. Φάληρο, από την τελευταία.
Σε διευκρινιστική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η εταιρεία αναφέρεται ότι στις 30/11/2011, η εταιρεία Media Markt προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του καταστήματός της στο Π. Φάληρο, επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να αναιρέσει την παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας, για την οποία είχε δεσμευτεί συμβατικά έναντι του Ομίλου. Η διοίκηση δεν απεδέχθη τους ισχυρισμούς της και απέστειλε σχετικό εξώδικο, το οποίο κοινοποιήθηκε και στην μητρική της εταιρεία στην Γερμανία. Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που ακολούθησαν ήταν στις 27/03/2012 να υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό συναινετικής λύσης της μίσθωσης, με καταβολή αποζημίωσης από την Media Markt προς τον Όμιλο ΜΒΔΤ ποσού ευρώ 2.150.000,00 πλέον χαρτοσήμου.

Για το συγκεκριμένο ακίνητο (5.500 τ.μ.), ο Όμιλος υπέγραψε στις 12/04/2012 νέα δωδεκαετή εμπορική μίσθωση με την εταιρεία JUMBO Α.Ε.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Άρης Βωβός τονίζει ότι η επίτευξη αυτής της νέας μισθωτικής συμφωνίας στην πιο δύσκολη περίοδο για το εγχώριο real estate, πιστοποιεί για μία ακόμη φορά την ικανότητα της εταιρείας μας στη σύναψη μακροχρόνιων μισθωτικών συμφωνιών με ευφήμως γνωστές εταιρείες της ημεδαπής.
Αναφορικά με το project της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό η διοίκηση αναφέρει ότι χαιρετίζει την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας στη συνεδρίασή της στις 26/4/2012 με την οποία ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3983/2011, την κατ΄  αρχή θετική γνωμοδότηση επί των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος για το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης των περιοχών Βοτανικού - Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η διοίκηση της εταιρείας χαιρετίζει με ικανοποίηση την εξέλιξη αυτή, η οποία επιβεβαιώνει τις προσπάθειές της για την επανέναρξη των εργασιών στο εμπορικό κέντρο συμφερόντων της στην περιοχή του Βοτανικού, καθώς και τη σημασία του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης για την πόλη της Αθήνας. Εκφράζουμε για άλλη μία φορά την αισιοδοξία μας ότι οι φορείς της Πολιτείας και οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα, θα προχωρήσουν τις εναπομείνασες απαραίτητες διαδικασίες μέχρι την αποστολή του Π.Δ. από το ΥΠΕΚΑ στο ΣτΕ προς τελική έγκριση, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Τέλος, σχετικά με την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών του ομίλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διοίκηση αναφέρει ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες. Παράλληλα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, εκτιμά όμως ότι, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τους χρόνους διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων, δεν θα είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011 νωρίτερα από τα τέλη τρέχοντος μηνός.