Αύξηση εσόδων σημείωσε η «Cosmote Romania» το πρώτο τρίμηνο του 2012, καθώς τα έσοδα της ανήλθαν στα 117,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 


Ο αριθμός των πελατών της εταιρείας συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της Zapp, ανερχόταν σε 6,4 εκατ. στα τέλη Μαρτίου του 2012.