Ένοχη κρίθηκε η Γαλλία από το Ευρωπαϊκό Ανώτατο Δικαστήριο για παράνομη εφαρμογή διακρίσεων απέναντι στα ξένα επενδυτικά κεφάλαια διότι επιβάλει φορολογία στα μερίδια που λαμβάνουν από γαλλικές εταιρείες.
Στο Δικαστήριο προσέφυγε μια ομάδα Βέλγων, Γερμανών, Ισπανών και Αμερικανών επενδυτών οι οποίοι κατήγγειλαν ότι  τα κεφάλαια που εδρεύουν εκτός της χώρας σήμερα υπόκεινται σε φορολογία επί της πηγής 25%, ενώ τα αντίστοιχα κεφάλαια με έδρα επιχειρήσεις της Γαλλία εξαιρούνται από τον δασμό αυτόν.

Στην απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τονίζει πως η γαλλική νομοθεσία «συνιστά περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων, η οποία κατ' αρχήν απαγορεύεται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ».
Τονίζει επίσης, ότι η απόφασή του απαγορεύει επίσης την εφαρμογή μέτρων «για την αποθάρρυνση μη μονίμων κατοίκων να κάνουν επενδύσεις» και πως δεν μπορούν να εφαρμοσθούν εξαιρέσεις στην υπόθεση αυτή.