Πρόταση για την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τον ΦΠΑ, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη φορολογική μεταχείριση όλων των ειδών κουπονιών σε όλα τα κράτη μέλη έκανε σήμερα η Κομισιόν

 

Τα κουπόνια αντιπροσωπεύουν στην ΕΕ μια αγορά άνω των 52 δισ. ευρώ ετησίως. Οι προπληρωμένες τηλεπικοινωνίες αποτελούν σχεδόν το 70% της αγοράς κουπονιών, ενώ ακολουθούν οι δωροεπιταγές και τα εκπτωτικά κουπόνια.


Ωστόσο, παρατηρούνται σοβαρές αναποτελεσματικότητες στην αγορά, εξαιτίας των διαφορών στους εθνικούς κανόνες ΦΠΑ για τα κουπόνια. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα διπλής φορολογίας και δυσκολίες στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε διασυνοριακό επίπεδο. 


Σύμφωνα με τους κανόνες που προτείνει η Κομισιόν, οι διάφορες κατηγορίες των κουπονιών θα πρέπει να ορίζονται σαφώς, μαζί με τη φορολογική αντιμετώπισή τους όσον αφορά στον ΦΠΑ, γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα ομοιόμορφης μεταχείρισης σε όλη την Ευρώπη των συναλλαγών που συμπεριλαμβάνουν κουπόνια.


Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015.