Συνεχίζεται κανονικά ο διεθνής διαγωνισμός για την αποκρατικοποίηση του Ομίλου ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση σήμερα το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε αίτηση του Fund Energy για έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία θα σταματούσε τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε στις 29 Φεβρουαρίου 2012.

Το ΤΑΙΠΕΔ επισημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις του λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου, με βάση τους κανόνες του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και απόλυτη διαφάνεια.

Ο χωρίς εξαιρέσεις σεβασμός των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, αποτελεί απαράβατο κανόνα για το ΤΑΙΠΕΔ και στηρίζει την αξιοπιστία των διαγωνιστικών διαδικασιών του.

Στην επόμενη φάση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, οι 14 επενδυτές θα κληθούν να υποβάλλουν τις ενδεικτικές προσφορές τους για την αξιοποίηση του δικτύου μεταφοράς και πώλησης Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ είχε αποφανθεί ότι το Fund Energy δεν πληρούσε τα κριτήρια για  

«Επί της αναφοράς στην παρ 4 της Ανακοινώσεως, σημειώνεται ότι το Fund ουδέποτε ειδοποιήθηκε ότι «Δεν πληροί τα χρηματοοικονομικά κριτήρια και τα κριτήρια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας». Απλώς ζητήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας ορισμένες διευκρινίσεις επί της προσφοράς που δόθηκαν άμεσα, στις 5 Απριλίου, όπως είχε ζητηθεί.

Επί της αναφοράς στην παρ 5 της Ανακοινώσεως, αποσαφηνίζεται ότι οι υποβληθείσες επιστολές των τραπεζών αναφέρονται σαφώς στο Fund Energy (ως interested Party), ενώ δηλώνεται ότι τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη ποσά έχουν δεσμευτεί για λογαριασμό του Fund Energy αποκλειστικά για το διαγωνισμό της ΔΕΠΑ. Σε κανένα σημείο των επιστολών δεν υπάρχει αναφορά σε «ΜΗ κατονομαζόμενη συνδεδεμένη επιχείρηση».