Στην υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης, η οποία δεν θίγει αποδοχές κάτω των 1.800 ευρώ, προχώρησε ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank


Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: 


Έχοντας πλήρη επίγνωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας, γνωρίζοντας απόλυτα με ποιο νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζονται πλέον τα εργασιακά ζητήματα, (μεταξύ των οποίων η κατάργηση της μετενέργειας των συμβάσεων που οδηγεί στη μετατροπή των κανονιστικών έως τώρα όρων, σε όρους ατομικής σύμβασης από 14/5/2012) ανταποκριθήκαμε με ευθύνη και προσήλθαμε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση με τη Διοίκηση της Τράπεζας προκειμένου να διασφαλίσουμε πρώτα απ’ όλα την ίδια μας την εργασία, εξασφαλίζοντας με τις μικρότερες απώλειες ένα βέβαιο και σταθερό περιβάλλον για τις εργασιακές σχέσεις. 

 

Κάποιες παρατάξεις ζήτησαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου να αρνηθούμε κάθε διάλογο με την Τράπεζα, προκειμένου μέσα από ατομικές συμβάσεις να ρυθμίσει η Τράπεζα μόνη της αυτά τα θέματα, ακόμη και αν οι συνέπειες για τους εργαζόμενους θα είναι καταστροφικές (ανακοίνωση ΕΣΑΚ). 

 

Αυτή η συνδικαλιστική πειρατεία και κυρίως η ιδεολογική τρομοκρατία που επικρατεί χρόνια τώρα στο συνδικαλιστικό κίνημα, λειτούργησε καταστροφικά για τα συμφέροντα των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων.

 

Εμείς συνάδελφοι προχωρήσαμε με ευθύνη και δύναμη. Κάναμε ένα βήμα πίσω προκειμένου δυνατοί και ασφαλείς να κάνουμε σύντομα δύο βήματα μπροστά. 

 

Υπογράψαμε σήμερα την νέα επιχειρησιακή Συλλογική σύμβαση εργασίας με μόνο στόχο τη διασφάλιση των εργαζομένων μέσα σε ένα αβέβαιο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον. 

 

Η πραγματική αξία αυτής της σύμβασης θα φανεί τους επόμενους μήνες και τότε θα είστε σε θέση να αξιολογήσετε αυτά που συμφωνήσαμε. 

 

Η σύμβαση που υπεγράφη σήμερα έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά

 

- Διατηρούνται όλες οι κλαδικές ρυθμίσεις που αφορούν το μισθολόγιό μας. 

- Δεν θίγεται ο βασικός μισθός. 

- Δεν μειώνεται κανένα επίδομα που αντιστοιχεί στο εφάπαξ και τη σύνταξή μας (βασικοί μισθοί, οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα βαθμού, επιδόματα πτυχίου, τέκνων, επιστημονικό, ανθυγιεινά κ.λ.π.) 

- Δεν καταργείται ούτε μειώνεται το επίδομα ισολογισμού. 

- Δεν αλλάζει το ωράριό μας 

 

και πάνω απ’ όλα συμφωνήθηκε από τα δύο μέρη μέσα από την υπογραφή της ΕΣΣΕ με ρήτρα η διασφάλιση των κατακτήσεων μας που ρητά αναφέρεται ότι: 

 

«Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, ΕΓΣΣΕ, καθώς και με τον οργανισμό προσωπικού, διατάξεις ΣΣΕ, Διαιτητικών αποφάσεων, Κανονισμούς, πρακτικά συμφωνίας, αποφάσεις ΔΣ της Τραπέζης και πράξεις Διοικήσεως δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό της Τραπέζης. 

 

Ουδεμία μισθολογική μεταβολή επέρχεται στους συναδέλφους, των οποίων οι τακτικές αποδοχές είναι έως 1.800 ευρώ, τόνίζεται στην ανακοίνωση.

 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

- Στεγαστικά δάνεια Προσωπικού ΣΣΕ ‘84 

 

Για τρία χρόνια δίνεται η δυνατότητα μειώσεως της δόσης κατά 50%. 

 

- Καταναλωτικά δάνεια Προσωπκού 

• Alpha 700 Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο 

Επιτόκιο 7% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 6,25%, συν εισφορά. 

• Alpha Όλα σε Ένα Προσωπικού και Alpha Διευκόλυνση Προσωπικού 

Εφόσον παρέχεται εξασφάλιση του δανείου: 

Επιτόκιο 5% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 4,25%, συν εισφορά. 

 

Άνευ εξασφαλίσεως του δανείου: 

Επιτόκιο 7% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 6,25%, συν εισφορά. 

 

Τα ανωτέρω θα ισχύσουν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σχετικής Εγκυκλίου που πρόκειται να κυκλοφορήσει. 

 

- Πιστωτικές κάρτες VISA, MASTERCARD και AMERICAN EXPRESS 

 

Επιτόκιο 5% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 4,25%, συν εισφορά. 

 

- Δάνεια Προσωπικού 3 και 2 μισθών 

 

Χορηγούνται με επιτόκιο 2,5% και με δυνατότητα εξοφλήσεως σε 36, 48, 60 και 72 μηνιαίες δόσεις. 

 

- Υπερανάληψη (Overdraft) από λογαριασμούς μισθοδοσίας 

 

Επιτόκιο 7% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 6,25%, συν εισφορά. 

 

Τέλος συμφωνήθηκε η σύμβαση να έχει διάρκεια δύο ετών δηλ. από 1/6/2012 έως 31/5/2014 και προκειμένου να μην υπάρξει καμία μείωση στο επίδομα αδείας η καταβολή του θα γίνει αντί 30/6/2012 στις 30/5/2012 δηλ. με το προηγούμενο μισθολόγιο.