Στο +33% βρέθηκαν τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου το πρώτο τέταρτο του 2012, σε σχέση με το αντίστοιχο τέταρτο του 2011 όπως ανακοίνωσε η Κυπριακή Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, τα καθαρά κέρδη, εκτός απομείωσης, ανήλθαν τα 99 εκατ. ευρώ από 74 εκατ. ευρώ το 2011.

Παράλληλα, τα συνολικά κέρδη του ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 6% και διαμορφώθηκαν στα 378 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση ανήλθαν στα 219 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 25% σε σχέση με το α τρίμηνο του 2011.