Με δορυφορικές εικόνες προσπαθεί να διασταυρώσει τα στοιχεία των ιδιοκτητών που διατηρούν αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές στη Μύκονο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο, οι έλεγχοι απέδειξαν εμφανείς μεταβολές στη δόμηση, ενώ τα αυθαίρετα κτίστηκαν μετά την 28η Ιουλίου 2011, ημερομηνία όπου έληγε η διευθέτηση των αυθαιρέτων με το ν. 4014/2011. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα περισσότερα από τα αυθαίρετα είχαν δηλωθεί ως προγενέστερα της καταληκτικής ημερομηνίας. 

Οι φωτογραφίες από το Google Earth αναφέρει το ΥΠΕΚΑ διευκολύνουν τους ελεγκτές δόμησης και την υπηρεσία κατεδαφίσεων.  

Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία ξεκινούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται για το χαρακτηρισμό και την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών στην περιοχή της Μυκόνου.