Μειωμένο κατά 55% διαμορφώθηκε το έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης το τετράμηνο Ιανουαρίου- Απριλίου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα οποία αφορούν στην εξέλιξη των μεγεθών του προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση, το πρώτο τετράμηνο, το έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης υποχώρησε στα 3 δισ. ευρώ από 6,8 δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού δεν παρουσίασαν σχεδόν καμία μεταβολή και διαμορφώθηκαν στα 14,720 διστ. ευρώ, από 14,717 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, μειώθηκαν σε 18,479 δισ. ευρώ, έναντι 20,589 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2011.