Τον κ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο – Ράντο, ο οποίος ήταν ως σήμερα μη εκτελεστικό μέλος, όρισε στη θέση του παραιτηθέντος κου Κων/νου Τσιγαρά, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το διοικητικό συμβούλιο της Nel Lines, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.