Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΛ ΑΕ, το οποίο εκλέχθηκε στην τακτική Γενική Συνέλευση της 23/4, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. 

 

Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα: 

 

1. Ψυχάρης Σταύρος του Παναγιώτη, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Ψυχάρης Παναγιώτης του Σταύρου, Διδάκτωρ Πληροφορικής, Αντιπρόεδρος 

3. Ευσταθιάδης Ευστάθιος του Ελευθερίου, Δημοσιογράφος, Μέλος 

4. Καρτάλης Ιωάννης του Θεμιστοκλή, Δημοσιογράφος, Μέλος 

5. Κορίτσας Νικόλαος του Χρήστου, Δικηγόρος, Μέλος 

6. Μάνος Ιωάννης του Νικολάου, Δικηγόρος, Μέλος 

7. Νέζης Στέργιος του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μέλος 

8. Παράσχης Iωάννης του Νικολάου, Μηχανικός - Οικονομολόγος, Μέλος 

9. Πεφάνης Νικόλαος του Γερασίμου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μέλος 

10. Πιμπλής Νικόλαος του Ευαρέστου, Δικηγόρος, Μέλος 

11. Τριφύλλης Αντώνιος του Παναγιώτη, Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, Μέλος 

12. Τσούτσουρα – Ψυχάρη Χριστίνα του Περικλή, Δημοσιογράφος, Μέλος 

 

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. εκτείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2017, εκτός εάν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ., ανακοίνωσε η ΔΟΛ ΑΕ.

 

Από τα αναφερόμενα μέλη του Συμβουλίου: 

 

α) Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. είναι οι κ.κ.Σταύρος Ψυχάρης, Παναγιώτης Ψυχάρης, Ιωάννης Μάνος, Νικόλαος Πεφάνης, Νικόλαος Πιμπλής και Χριστίνα Τσούτσουρα – Ψυχάρη. 

 

β) Μη Εκτελεστικά Μέλη οι κ.κ. Ευστάθιος Ευσταθιάδης, Ιωάννης Καρτάλης, Νικόλαος Κορίτσας, Ιωάννης Παράσχης, Αντώνιος Τριφύλλης και Στέργιος Νέζης. 

 

γ) Ανεξάρτητα Μέλη του Συμβουλίου έχουν ορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 Ν. 3016/2002, οι κ.κ.Ιωάννης Παράσχης καιΑντώνιος Τριφύλλης. 

 

δ) Μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής: Με την από 23.4.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν οι κκ. Νικόλαος Κορίτσας,Ιωάννης Παράσχης καιΑντώνιος Τριφύλλης ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας.