Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας προχώρησε σήμερα ο κινέζικος οίκος αξιολόγησης Dagong.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε CC από D με αρνητικό όμως οutlook.

"Δεδομένου ότι η Ελλάδα απέφυγε μια χρεοκοπία μετά την ανταλλαγή ομολογων, ο Dagong αποφάσισε να αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας", αναφέρει στο site του ο οίκος.