Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Διευθυντής και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ, Βασίλειος Ευγένιος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, k. Αλέξανδρος Κατσιώτης, εξέφρασε εκ μέρους του ιδίου και του Διοικητικού Συμβουλίου τις ευχαριστίες τους και την αναγνώρισή τους προς τον κ. Βασίλειο Ευγένιο για τις πολύτιμες υπηρεσίες που παρείχε μέχρι σήμερα στην Εταιρία. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη κάλυψη προς το παρόν της κενής θέσης που δημιουργείται στο Δ.Σ. μετά την αποχώρηση του ως άνω μέλους, με δεδομένο ότι με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. 

 

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα έχει στο εξής την ακόλουθη σύνθεση: 

 

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος, 

2. Έλλη Δρακοπούλου σύζυγο Νικολάου Δρακόπουλου, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος, 

3. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής - Εκτελεστικό μέλος,

4. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος, 

5. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Μη Εκτελεστικό μέλος - Ανεξάρτητο και 

6. Κυριάκος Σαχανίδης του Σωκράτη, Μη Εκτελεστικό μέλος - Ανεξάρτητο. 

 

Τέλος, προς αναπλήρωση των καθηκόντων της Εμπορικής Διεύθυνσης της Εταιρείας που ασκούσε μέχρι σήμερα ο κ. Βασίλειος Ευγένιος, καθήκοντα αναλαμβάνει ο κ. Χαράλαμπος Παπαντωνόπουλος.