Αύξηση της απασχόλησης αλλά και της ανεργίας σημειώθηκε τον Απρίλιο στον Καναδά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας. 


Τον Απρίλιο, δημιουργήθηκαν περίπου 58.000 νέες θέσεις εργασίας, η πλειονότητα των οποίων ήταν πλήρους απασχόλησης. Οι προσλήψεις έγιναν κυρίως στους τομείς της διακίνησης εμπορευμάτων, των φυσικών πόρων και της γεωργίας. 


Οι νέες θέσεις εργασίας αυξήθηκαν ακόμη στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά μειώθηκαν στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. 


Πιο συγκεκριμένα, οι νέες θέσεις απασχόλησης αυξήθηκαν 1,2% (κατά 214.000), σε σχέση με το 2011.

 

Ωστόσο, η ανεργία σημείωσε κι αυτή αύξηση 0,1% και ανήλθε στο 7,3%.