Νέες μειώσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα αναμένονται από σήμερα καθώς εκπνέει η περίοδος μετενέργειας για δεκάδες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Oι εργοδότες αποκτούν το δικαίωμα να μειώσουν τους κλαδικούς μισθούς  15%- 40%,  καθώς οι αμοιβές  επανέρχονται στον βασικό κλαδικό μισθό και διατηρούνται μόνο - όπου υπάρχουν - τα εξής τέσσερα επιδόματα: ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας.

Χωρίς την υπογραφή νέων κλαδικών συμβάσεων εργασίας, το μόνο - προς τα κάτω - όριο αμοιβών που υφίσταται είναι οι κατώτατοι μισθοί οι οποίοι πλέον έχουν διαμορφωθεί στα 586 ευρώ και στα 510,95 ευρώ για τους εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Σε λίγους μήνες, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς εργασίας, και οι κλαδικές αμοιβές σταδιακά θα συντείνουν προς αυτά τα όρια.

Πάνω από 16 εργοδοτικές οργανώσεις έσπευσαν να καταγγείλουν τις ισχύουσες συμβάσεις ή να καλέσουν τους εργαζόμενους σε διάλογο εξπρές πριν από τις εκλογές με σκοπό τη μείωση των αμοιβών μέσω υπογραφής νέων συλλογικών συμβάσεων αλλά δε βρέθηκε –μέχρι σήμερα -χρυσή τομή με τα συνδικάτα .
Ανάμεσα στους κλάδους που βρίσκονται τυπικά σε διαπραγματεύσεις είναι το εμπόριο, τα ξενοδοχεία, ο επισιτισμός, ο ΣΕΛΠΕ , οι χημικοί βιομηχανίας , οι ασφαλιστικές εταιρίες κα..  

Πάντως το υπουργείο Eργασίας επεσήμανε ότι και μετά τις 14 Μαϊου, εργοδότες και εργοδότες μπορούν να υπογράψουν κλαδικές συμβάσεις , αν επιτευχθεί συμφωνία.


Η απάντηση του Υπουργείου ΕργασίαςΟ εργοδότης δεν υποχρεούται αλλά νομιμοποιείται να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης, διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας σχετικά με το ζήτημα της μετενέργειας.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του υπουργείου διευκρινίζει ότι:


1. Η ημερομηνία της 15ης Μαΐου για τη λήξη του τριμήνου και την εφαρμογή της μετενέργειας αφορά 10 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας από τις 151 που υπάρχουν συνολικά. Πρόκειται για τις συλλογικές συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν από τις 14/8/2012 και μέχρι τις 14/2/2012 διανύοντας το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, το οποίο προέβλεπε ο ν. 1876/1990. Αν μέχρι τις 14/05/2012 δεν συνάφθηκε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τότε ο εργοδότης νομιμοποιείται, δηλαδή δύναται και όχι υποχρεούται, να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα τέσσερα προβλεπόμενα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου. Σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε μπορεί να υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.


2. Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή κατηγγέλθησαν μετά τις 14.2.2012, 25 τον αριθμό (στοιχεία μέχρι την 11.5.2012) τρέχει το 3μηνο όπως προβλέπεται με το ν. 4046/2012 και την αντίστοιχη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, από την ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης τους. Αν αυτό παρέλθει άπρακτο τότε ο εργοδότης νομιμοποιείται, δηλαδή δύναται και όχι υποχρεούται, να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα 4 προβλεπόμενα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου. Σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε μπορεί να υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.


3. Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή κατηγγέλθησαν πριν τις 14.8.2011 και έχουν διανύσει το 6μηνο παράτασης ισχύος τους, όπως προέβλεπε ο ν. 1876/1990, 43 τον αριθμό (στοιχεία μέχρι την 11.5.2012) και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τότε, από το χρονικό σημείο που έληξε το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, οι κανονιστικοί όροι της αντίστοιχης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έχουν μεταβληθεί σε συμβατικούς όρους ατομικής συμφωνίας και μεταβάλλονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε μπορεί να υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Άρα γι’ αυτήν την τελευταία περίπτωση ο ν. 4046/2012 και η αντίστοιχη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, θα έχουν εφαρμογή μετά τη νέα σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.


4. Τέλος, σήμερα είναι σε ισχύ 73 κλαδικές συμβάσεις. Για τις 73 αυτές συμβάσεις που δεν έχουν λήξει και δεν έχουν καταγγελθεί, συνεχίζεται το υφιστάμενο καθεστώς με ότι προβλέπεται στους όρους των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τις αμοιβές.


«Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 15η Μαΐου αποτελεί την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου πλαισίου και της μετενέργειας και όχι την καταληκτική ημερομηνία. Επομένως τα περί αυτόματης μείωσης του μισθού για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.