Ύστερα από 6 χρόνια επιτυχούς σταδιοδρομίας στον Όμιλο Eurobank EFG, ο κ. Giorgιo Pradelli, Γενικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αποχωρεί προκειμένου να αναλάβει τη θέση του Group Chief Financial Officer στην EFG International, με ισχύ από την 1η Ιουνίου.