Ανάπτυξη και βελτίωση των οικονομικών μεγεθών αναμένει για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση του ομίλου Παπουτσάνης. Μετά την άρση της επιτήρησης και την επιστροφή των μετοχών της εταιρείας σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης, η διοίκηση αφού ανακοίνωσε τη σειρά ενεργειών που πραγματοποίησε στη διάρκεια του 2011, αναφέρθηκε και στις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση.  

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οι ενέργειες ανασυγκρότησης και ανάπτυξης που ξεκίνησαν όταν η νέα διοίκηση ανέλαβε τον έλεγχο στα μέσα του 2010 συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.
Σε λειτουργικό επίπεδο η μείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας συνεχίζονται ενώ και σε εμπορικό επίπεδο χάρη στην καθετοποίηση της εταιρίας και τις παραγωγικές – ποιοτικές δυνατότητες μας η θέση μας συνεχώς ενισχύεται στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα επώνυμα προϊόντα Παπουτσάνης η διοίκηση συνεχίζει την ενίσχυση της θέσης της και αύξηση του μεριδίου της στην αγορά χάρη σε μια επιθετικότερη τιμολογιακή πολιτική αλλά και λανσάρισμα νέων κωδικών που καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες του καταναλωτή για επώνυμα, ποιοτικά προϊόντα σε οικογενειακές συσκευασίες με ανταγωνιστική τιμή.  Παραδείγματος χάριν συγκρίνοντας το Φεβρουάριο του 2011 με το Φεβρουάριο του 2012, που είναι ο τελευταίος μήνας για τον οποίον έχουμε διαθέσιμα στοιχεία από την αγορά λιανικής, το μερίδιο αγοράς της Παπουτσάνης σε στερεό σαπούνι αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες από 21.5% σε 23.5%, ενώ αν συμπεριλάβουμε και τα σαπούνια που παράγουμε για λογαριασμό τρίτων σήμερα έχουμε μερίδιο άμεσα και έμμεσα άνω του 35%.

Στη ξενοδοχειακή αγορά, οι νέες σειρές που λάνσαρε πέρυσι βοηθούν τη σημαντική ενίσχυση της θέσης της εταιρείας.  

Τέλος και στον τομέα του private label και παραγωγής τρίτων η ανάπτυξη συνεχίζεται τόσο στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό.  Έτσι ήδη έχουν συναφθεί νέες συμφωνίες με Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες που έχουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα για παραγωγή προϊόντων τους.
Σήμερα το εργοστάσιο της Παπουτσάνης είναι από τα πιο σύγχρονα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτει μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα και την κατάλληλη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη σαπώνων και καλλυντικών και επομένως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης της δραστηριότητας της.

«Συνεπώς με βάση τα σημερινά δεδομένα και την υπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική ασυνέχεια στην γενικότερη εξέλιξη της χώρας μας, παρά τη γενικότερη εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία πιστεύουμε ότι και το 2012 θα πετύχουμε σημαντική ανάπτυξη της Παπουτσάνης σε σχέση με το 2011 σε συνδυασμό με θετικά οικονομικά αποτελέσματα» αναφέρει η διοίκηση του ομίλου.