Στο ποσό των 263,5 δισ. ευρώ ανήλθε στον Απρίλιο το χρέος των ισπανικών έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράεπζας από 227,6 δισ. ευρώ το Μάρτιο. Η αύξηση οφείλεται στην πρόσφατη χρηματοδοτική ένεση στην οποία προχώρησε η ΕΚΤ.
Το επίπεδο αυτό, το οποίο αντικατοπτρίζει και τη δυνατότητα ή μη άντλησης ρευστότητας από τις αγορές, εκ μέρους των ισπανικών τραπεζών, (πέραν της ΕΚΤ) είναι το υψηλότερο ιστορικά, από το 1999 οπότε η Τράπεζα της Ισπανίας δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία.