Την πιθανότητα αναδοχής της έκδοσης κεφαλαίου από την Κυπριακή Δημοκρατία συζητά η Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου, όπως γνωστοποίησε σήμερα η Τράπεζα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,  συζητείται επιπλέον η παροχή κινήτρων συμμετοχής στους υφιστάμενους μετόχους και νέους επενδυτές ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή ιδιωτών και η μικρότερη δυνατή ενδεχόμενη χρήση κρατικών κεφαλαίων