Στο 6,6% από 8,6% διαμορφώθηκε τον Μάρτιο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2010.
Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Μάρτιο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, σημείωσε αύξηση 1,3%, έναντι αύξησης 2,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2011 – Μαρτίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2010 – Μαρτίου 2011, παρουσίασε αύξηση 7,7%, έναντι αύξησης 6,4%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.