Το ποσό των 2,9 δισ. ευρώ άντλησε η Ισπανία από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 12μηνης και 18μηνης διάρκειας.
Ειδικότερα, η Μαδρίτη άντλησε το ποσό των 2,2 δισ. ευρώ από την δημοπρασία 12μηνων εντόκων, με επιτόκιο 2,985% από 2,623% στην προηγούμενη δημοπρασία και 711 εκατ. ευρώ από τα 18μηνα έντοκα με επιτόκιο 3,302% από 3,110%.