Στις 27 Ιουνίου 2012 θα θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΘ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η αποκοπή μερίσματος ορίστηκε για τις 18 Ιουλίου 2012. 

 

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) θα είναι οι κάτοχοι μετοχών την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 (σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο κανονισμό του Χ.Α., οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «record date» που αντικαθιστά τον κανόνα «trade date». Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού «record date»).

 

Η έναρξη πληρωμής του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2012.