Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10%, κατείχε στις 12/5/2012, με τη λήξη της διετούς περιόδου αγορών, 708.953 ίδιες μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,8255%.