Στις 26 Ιουνίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Minerva, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.