Στις 24/5 μεταφέρεται η ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων α' τριμήνου της Trastor ΑΕΕΠ, από τις 15/5 που είχε οριστεί αρχικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.