Το ποσό των 5,25 δισ. ευρώ άντλησε κατά τη σημερινή δημοπρασία ομολόγων η Ιταλία.
Ειδικότερα, άντλησε 3,5 δισ. ευρώ από 3ετή ομόλογα με απόδοση 3,91% έναντι 3,89% που ήταν στην αντίστοιχη δημοπρασία της 12ης Απριλίου, ενώ εξασφάλισε επιπλέον 542 εκατ. ευρώ από 8ετή ομόλογα με επιτόκιο 5,33% από 3,99%.

Παράλληλα, η Ιταλία άντλησε άλλα 651 εκατ. ευρώ από 10ετή ομόλογα με την απόδοση να υποχωρεί στο 5,90% έναντι 6,34% που ήταν στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Τέλος, πούλησε επιπλέον 557 εκατ. ευρώ σε 13ετή ομόλογα με χαμηλότερη απόδοση στο 5,90% από 6,34% στην προηγούμενη δημοπρασία.