Στην αγορά 1.024 κοινών ονομαστικών μετοχών της Jumbo, συνολικής αξίας 3.696,64 ευρώ, προέβη στις 10/5 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities προς την Jumbo και ακολούθως από την Jumbo προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, και το επενδυτικό κοινό γίνεται επειδή ο κ. Βίκτωρ Ασσέρ ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities, ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Jumbo.