Σε αγοραπωλησίες μετοχών και ΣΜΕ της ΟΠΑΠ προέβη στις 9 και 10/5 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προχώρησε:

1) Στις 09/05 στην αγορά 673 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 4.078,38 ευρώ

2) Στις 09/05 στην αγορά 2 ΣΜΕ, συνολικής αξίας 1.128 ευρώ

3) Στις 09/05 στην πώληση 2.970 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 18.422,09 ευρώ

4) Στις 09/05 στην πώληση 1 ΣΜΕ, συνολικής αξίας 552 ευρώ

5) Στις 09/05 στην αγορά 437 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 2.692,03 ευρώ

6) Στις 09/05 στην πώληση 673 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 4.098,57 ευρώ

7) Στις 10/05 στην αγορά 3.033 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 19.138,23 ευρώ

8) Στις 10/05 στην αγορά 12 ΣΜΕ, συνολικής αξίας 6.671 ευρώ

9) Στις 10/05 στην αγορά 2.510 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 15.739,19 ευρώ

10) Στις 10/05 στην πώληση 1.200 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 7.331,03 ευρώ

11) Στις 10/05 στην πώληση 3.033 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 18.936,05 ευρώ.

 

Σημειώνεται πως η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities προς την ΟΠΑΠ και ακολούθως από την ΟΠΑΠ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities, ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ.