Σε αγορά 4.100 ονομαστικών μετοχών της J&P Άβαξ, αξίας 2.705,89 ευρώ, προέβη στις 10/5 η D&S Joannou (Investments) Limited, νομικό πρόσωπο στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι κ.κ. Λεωνίδας Ιωάννου, πρόεδρος του Δ.Σ. και Χρήστος Ιωάννου, μέλος του Δ.Σ. της J&P-Άβαξ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.