Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ υπέβαλε θυγατρική εταιρεία της Ally Finance

 

Επιπρόσθετα, η Ally Finance ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πουλήσει τις διεθνείς δραστηριότητές της, όπως τη μονάδα χρηματοδότησης αγοράς αυτοκινήτων και την ασφαλιστική.