Κέρδη ύψους 521.964 ευρώ έναντι ζημιών 2,92 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς σε σύγκριση με το 2011.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΛΠ Γιώργο Ανωμερίτη τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2012 (Ιανουάριος – Μάρτιος) έδειξαν ότι ο Οργανισμός θα κινηθεί κερδοφόρα και το 2012 παρά την κρίση και τη χειμερινή περίοδο, η οποία για το λιμάνι είναι από πλευράς κινήσεως η χαμηλότερη.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στο α΄ τρίμηνο ενισχύθηκε κατά 7,26%, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 7,65%, οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων υποχώρησαν κατά 34,42% ενώ τα λοιπά έξοδα υποχώρησαν κατά 94,25%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 79,22%.
Αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση του Οργανισμού, αναφέρεται ότι το 51,038% των μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε. μεταβιβάστηκε χωρίς αντάλλαγμα Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κατά πλήρη κυριότητα, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου. Όπως είναι γνωστό στο ΤΑΙΠΕΔ έχει διατεθεί το 23,1% των μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε. βάσει του Ν.3985/2011 προκειμένου να διατεθεί για πώληση μέσω Ε.Ε.Σ.

Σχετικά με τα εργασιακά θέματα η διοίκηση του ΟΛΠ αναφέρει ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχει ισχύ μέχρι τις 24.02.2013. Τόσο η διοίκηση, όσο και τα τρία συνδικάτα (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών και Εποπτών/Αρχιεργατών) συμφώνησαν να μην προχωρήσουν σε καταγγελία της ΣΣΕ, αλλά με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα για την εταιρία και το προσωπικό, να ολοκληρώσουν τον διεξαγόμενο διάλογο, ιδιαίτερα σε θέματα εργασιακών σχέσεων, που δεν μεταβάλουν τις βασικές παραμέτρους της ΣΣΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των ζημιογόνων τομέων του ΣΕΜΠΟ και των δεξαμενών.

Τέλος, όσον αφορά στην έκθεση της διοικητικής εξέτασης για έργα ΣΕΜΠΟ και συγκεκριμένα για το θέμα της διερεύνησης των λανθασμένων στοιχείων πληρωμής για το έργο «Προβλήτας Ι – ΣΕΜΠΟ» κατά την περίοδο 2006-2009 η διοίκηση αναφέρει ότι συμφωνήθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός με την κατασκευάστρια εταιρία, η οποία απεδέχθη τις απόψεις του ΟΛΠ και την επιστροφή του απαιτούμενου ποσού, ύψους 6.785.627,91 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και τόκων.