Σε αγορά 750 κοινών μετοχών της Rilken, έναντι 3,65 ευρώ ανά μετοχή, προέβη στις 11/5 η Henkel Ελλάς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.