Διατηρεί την αξιολόγηση «ΒΒ+» για την οικονομία της Πορτογαλίας ο οίκος Fitch, τονίζοντας ότι η χώρα βαδίζει προς την σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, επισημαίνει οι προκλήσεις παραμένουν. Για φέτος ο οίκος προβλέπει ύφεση 3,7% στην Πορτογαλία και 1,5% το 2013.

Την ίδια στιγμή εκτιμά ότι ο στόχος του ελλείμματος για 4,5% φέτος μπορεί να επιτευχθεί αφού όπως εξηγεί οι δημοσιονομικές επιδόσεις το 2011 σε συνδυασμό με τη δέσμευση της κυβέρνησης για εξυγίανση, μπορούν να οδηγήσουν προς αυτή την κατεύυθυνση.

Τέλος, ο οίκος θεωρεί αρκετά πιθανή τη συνέχιση της χρηματοοικονομικής βοήθειας προς τη χώρα αν δεν καταφέρει να βγει στις αγορές το 2013.