Συνολικά 50.000 μετοχές της MIG, συνολικής αξίας 11.552,14 ευρώ, απέκτησε την 14.05.2012 o κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.