Στο 1,3 δισ. ευρώ η άντληση κεφαλαίου από τη δημοπρασία έντοκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, ενώ ο αρχικός στόχος έφτανε το 1 δισ. ευρώ. 
Όπως έγινε γνωστό, οι συνολικές προσφορές υπερκάλυψαν κατά 2,32 φορές τον αρχικό στόχο, αφού έφτασαν τα 2,32 δισ. ευρώ. 

Όσο για τις μη ανταγωνιστικές προσφορές αυτές έφτασαν τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,34%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη δημοπρασία του Απριλίου το επιτόκιο με το οποίο δανείστηκε ο ΟΔΔΗΧ είχε διαμορφωθεί στο 4,2%.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα μηνών για τρίμηνα έντοκα γραμμάτια, ωστόσο, στη σημερινή δημοπρασία παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα παρατηρηθεί μικρή αύξηση του επιτοκίου δανεισμού, όπως και  έγινε και την προηγούμενη Τρίτη στην έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιό τους διαμορφώθηκε στο 4,69% από 4,55% στην αντίστοιχη έκδοση του Απριλίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, δυνατότητα να προμηθευτούν έντοκα τρίμηνης διάρκειας με αφορολόγητη απόδοση, έχουν και οι ιδιώτες επενδυτές υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους. Η απόκτησή τους μπορεί να γίνει μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η περίοδος εγγραφών ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη.