Την αξιολόγησή του για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα συνολικά 26 ιταλικών τραπεζών υποβάθμισε ο αμερικανικός οίκος Moody's. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου ο λόγος της υποβάθμισης είναι  η «στενότητα», που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, ο δανεισμό τους, αλλά και η μείωση της κερδοφορίας τους.

Συγκεκριμένα υποβάθμισε κατά μια βαθμίδα την αξιολόγηση 10 τραπεζών κατά δυο βαθμίδες την αξιολόγηση 8 τραπεζών, κατά τρεις βαθμίδες την αξιολόγηση έξι τραπεζών και κατά τέσσερις βαθμίδες δυο τράπεζες.

Οι πολύ μεγάλες ιταλικές τράπεζες «Unicredit», «Intesa Sanpaolo», απ τον ίδιο οίκο βαθμολογούνται πλέον με «Α3».