Μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε η οικονομία της Γαλλίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών. Το Ινστιτούτο αναθεώρησε επί τα χείρω στο 0,1% του ΑΕΠ την ανάπτυξη κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011, αντί του 0,2% που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Ωστόσο η ανάπτυξη στο 1,7% του ΑΕΠ για το σύνολο του 2011 διατηρήθηκε.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας έφθασε το 86% του ΑΕΠ στο τέλος του 2011, έναντι του 85,8% που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Το Ινστιτούτο επιβεβαίωσε την πρόβλεψη για το δημόσιο έλλειμμα στο 5,2% του ΑΕΠ στο τέλος του περασμένου έτους.