Σε αγορά 90 μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,79 ευρώ ανά μετοχή προχώρησε στις 14/5 η ΕΛΤΡΑΚ. 
Η αγορά έγινε μέσω της Alpha Finance.