Για τις 18 Ιουνίου ορίστηκε τελικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δρομέας. 

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Δρομέας στην ΒΙΠΕ Σερρών.